LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ:

 

     -lietus gadījumā atrakcijas nevedam;

 

     -vai vienojamies atvest uz laika posmu, kad nelīst;

    (nomas maksa paliek tā pati)

 

     -pie īpašuma ir jābūt iespējai piebraukt ar piekabi;

 

     -ceļam no piebraukšanas vietai līdz atrakcijas uzstādīšanas vietai ir jābūt izbraucamam ar ratiem, bez izteiktiem pauguriem, grāvjiem, nogāzēm;

 

    -atrakcijas uzstādam tikai ZĀLIENĀ. Uzstadīšanas vietā nedrīkst būt čiekuri, akmeņi, koku zari, smiltis, dubļi;

 

    -savlaicīgi apdomājiet, kur pieslēgsiet atrakciju pie elektrības un sagatavojiet pagarinātāju;

mūsu pagarinātājs +5EUR klāt pie rēķina;

atrakcijas rezervēšanas brīdī jārezervē arī pagarinātājs;

 

Apļa ietvaros piegāde bez maksas!

 

Ja atrodaties tālāk, tad piegādi rēķinam sekojoši:

Ādaži – Jūsu adrese – Adaži 0.50EUR/km

 

Atrakciju piegāde notiek laika posmā no 8:00 līdz 10:00.

Vakarā savākšana no 20:00 līdz 22:00.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

 

-atrakcijā aizliegts iekāpt ar: apaviem, ēdienu(liels aizrīšanās risks), šķidrumiem, asiem priekšmetiem, asām matu sprādzēm un citiem aksesuāriem;

 

-pārliecinieties, ka uz atrakcijas lietošanas laiku ir izslēgts zāles pļāvējs robots;

 

-atrakcijā aizliegts ielaist dzīvniekus;

 

-atrakciju aizliegts laistīt ar ūdeni;

 

-ja atrakcijas lietošanas laikā sāk līt lietus atrakciju NESLĒGT ārā, piesegt pūtēju;

 

-sekot līdzi lai gaisa pūtējs neapgāžas;

 

-izmantojot atrakcijas slīdkalniņu šortos, svārkos var gūt ādas nobrāzumus;

 

-aizliegts kāpt augšā uz atrakcijas daļām, kuras tam nav paredzētas, atrakcija var sākt pūsties nost, apgāzties;

 

-neatstājiet bērnus atrakcijā bez pieaugušo uzraudzības;

 

-pirms izslēdzam atrakciju, pārbaudiet vai bērni tajā nav atstājuši personīgās mantas;